Oznam

Oznamujeme našim podporovateľom, že v roku 2020 nebudeme žiadať 2% z dane z dôvodu neskorej registrácie. Náš výskum však pokračuje ďalej.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť finančným darom zaslaným na náš účet č.
SK98 0200 0000 0026 8571 2455.

Ďakujeme

ESET Science Award

Nadácia ESET v piatok 27. septembra počas vedeckého veľtrhu Noc výskumníkov predstavila všetkých finalistov súťaže ESET Science Award. 

Medzi finalistami v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je aj odborný garant fondu Ing. Igor Lacík, DrSc.

Laureátov kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný́ mladý́ vedec do 35 rokov určí medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít.

Zároveň v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Denník SME otvoril cenu verejnosti. Do 14. októbra môžete zahlasovať za jedného z piatich tohoročných finalistov. Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. 

Čítajte viac: https://tech.sme.sk/c/22224674/hladame-najlepsieho-vedca-posobiaceho-na-slovensku-vyberte-ho-v-hlasovani.html#ixzz61eyIjSPo

Všetci laureáti budú verejnosti predstavení počas slávnostného galavečera v piatok 18. októbra 2019.

ZDROJ:
Nadácia ESET
TECH.SME

ČSOB polmaratónsky štafetový beh pod logom Cukrovka n.f.

Byť diabetikom by rozhodne nemalo znamenať stop zdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí aj šport. Beh má pre ľudí s diabetom ohromný liečebný a preventívny význam, ak sa dodržiavajú určité pravidlá a jeho intenzita. Preto sme sa rozhodli, že popri práci pri výskume vhodných enkapsulačných systémov pre bukovú terapiu pre liečbu cukrovky 1. typu Vás chceme podporiť v tejto športovej aktivite. ČSOB maratón bol ideálnou príležitosťou ukázať mestu a svetu, že sme tu pre Vás. Zostavili sme polmaratónsky štafetový tím pod logom Cukrovka n. f. a s odhodlaním sa postavili na štart, či jednotlivé stanovištia pre odovzdanie štafety, aby sme zvládli 21,1 km. Tím tvorili  Igor Lacík, Zuzana Kroneková, Janette Zemánková a Ondrej Slučiak. Všetci sme si beh užili, atmosféra bola veľmi inšpirujúca a výsledný čas 2:15:39. Bolo to pre nás po prvý krát, od spolubežcov sme dostávali povzbudivé slová, ktoré nám pomáhali ísť ďalej. Ďakujeme aj Silvii Podhradskej za organizačnú podporu. Veríme, že budúci ročník nás bude viac a podobnú akciu si zopakujeme aj spolu s Vami, ktorí s touto chorobou bojujete. Pridáte sa?

Za bežecký tím, Zuzana Kroneková

V cieli

V cieli: zľava Ondrej Slučiak, Janette Zemanková, Zuzana Kroneková, Igor Lacík

Tím Cukrovka, n.f.

Milí priatelia.

Práve dnes som dostal správu od jedného z vás, že podobne ako minulý rok aj tento rok v rámci 2% podielu z dane nám bude poukázaný finančný príspevok. Sme vám veľmi zaviazaní za finančnú podporu a tiež za vašu dôveru v naše snahy pomôcť diabetikom 1. typu s možnosťou kontroly hladiny cukru pomocou enkapsulovaných ostrovčekov.

Možno z času na čas sa pozriete aj na túto webstránku s cieľom zistiť, či máme niečo nové, prevratné, a či sme sa významne posunuli k cieľu. Ja osobne si túto otázku tiež kladiem neustále a snažím sa pre seba a pre vás všetkých nájsť reálnu odpoveď, kde sa náš dlhoročný výskum nachádza a kedy, a či vôbec, dospejeme k finálnemu výsledku.

Tieto otázky sú legitímne a čím viac sme v téme tým väčšiu zodpovednosť cítime pred presnými predpoveďami, kedy táto terapia bude k dispozícii. Súčasťou opatrnej odpovede je, že vo vede, a zvlášť vo výskume smerom k novým liečebným postupom, finálny výsledok je ťažko predpovedať. To čo je potrebné je maximálne profesionálne pracovať smerom k získavaniu takých dát, ktoré budú podkladom pre očakávaný pozitívny výsledok.

Chcem vás uistiť, že naša práca na tejto téme je nadmieru profesionálna a v súlade s postupmi a princípmi podobných skupín vo svete ako naša, ktoré sa zaoberajú touto témou. Každý náš pracovný deň poskytuje čiastkové alebo finálne odpovede k otázkam, ktoré sa týkajú vývoja polymérnych mikrokapsúl vhodných pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov. Ako jedna z mála skupín vo svete kriticky hodnotíme každý detail týkajúci sa vstupných polymérov použitých pre prípravu mikrokapsúl a podmienok procesu enkapsulácie, až po testovanie mikrokapsúl vo zvieratách v spolupráci s vynikajúcimi pracoviskami v zahraničí.

Po nejakej dobe opäť testujeme naše materiály v predklinickom modeli primátov. Táto práca je minimálne do septembra tohoto roku financovaná z projektu Enkapsulačného konzorcia JDRF, ktorého vedenie je v mojej zodpovednosti. Na konci roku 2018 sme pripravili projekt a získali ďalšie finančné prostriedky z nadácie Chicago Diabetes Project (http://www.chicagodiabetesproject.org/), ktoré nám umožňujú navýšiť počet primátov pre pred-klinické testovanie našich mikrokapsúl. Výsledky získané v posledných týždňoch z transplantácií mikrokapsúl do primátov poukazujú na smery, ktorými by sa mal ďalší vývoj mikrokapsúl uberať. Ukazuje sa tiež, že myší model, v ktorom naše mikrokapsuly fungujú, poskytuje len čiastočnú predikciu pre ich správanie sa v primátoch. Tieto výsledky sú získavané vďaka práci môjho tímu na Ústave polymérov SAV v Bratislave a vďaka spolupráci s pracoviskami CellTrans Inc. v Chicagu (USA), The University of Virginia v Charlottesville (USA), Ústavom makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Prahe a NTNU univerzitou v Trondheime (Nórsko).

Okrem práce na našich mikrokapsulách poskytujeme expertízu spolupracujúcim inštitúciám v zahraničí, medzi ktoré patria členovia Enkapsulačného konzorcia JDRF, univerzity ako MIT v Bostone a McGill v Montreali, a farmaceutická firma v Japonsku, a iní. V máji nás čakajú pracovné stretnutia v rámci Chicago Diabetes Project a tiež Enkapsulačného konzorcia JDRF k najnovším výsledkom, ktorých výstupom bude aj možné nastavenie cesty smerom ku klinickým testom.

S mnohými z vás som v osobnom kontakte. Je vám zrejmé, že naša práca je náročná a že zatiaľ nielen my ale ani nikto iný na svete nie je schopný poskytnúť riešenia zabezpečujúce kontrolu hladiny cukru transplantovanými ostrovčekmi bez podávania imunosupresív. Veríme, že náš prístup je vhodný a že bude viesť k užitočným výstupom pre liečbu cukrovky typu 1.

Dovolím si vám touto cestou ešte raz poďakovať za vašu podporu a dôveru.

Igor Lacík
vedúci projektu

Ocenenie Osobnost vedy a techniky 2018 v kategorii

Cena za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky bola udelená Ing. Igorovi Lacíkovi, DrSc., za dosiahnuté výsledky a vytvorenie významnej medzinárodnej spolupráce v téme liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vzhľadom na zahraničnú pracovnú cestu pána Lacíka, cenu prebrala jeho dcéra Katarína.

https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7931

http://vedanadosah.cvtisr.sk/cenu-za-vedu-a-techniku-2018-v-kategorii-osobnost-vedy-a-techniky-ziskal-ing-igor-lacik-drsc

Pozvaná prednáška na záverečnom seminári KEGA projektu na Prešovskej univerzite

Dlhodobo som v kontakte s Mgr. Táňou Šantovou, PhD, vedeckou pracovníčkou Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove, ktorá je mamou diabetického dieťaťa. Bol som ňou oslovený so žiadosťou o prednášku projektu, ktorý iniciovala a bol podporený v minulých rokoch na tému Inovatívne spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus I. typu. Jeho cieľom bolo zlepšiť informovanosť rodičov a postupy, ktoré zabezpečia diabetickým deťom lepší manažment hladiny cukru, a ktorý súvisí s lepším celkovým zdravotným stavom, vyhnutiu sa sekundárnym komplikáciám a dĺžkou života.

Seminár mal výbornú úroveň. Zúčastnilo sa ho zhruba 50 účastníkov, ktorými boli rodičia, zástupcovia PU, študenti a zástupcovia rôznych firiem. Odzneli na ňom prezentácie na rôzne témy. Ja som mal vyžiadanú 60 min prednášku na tému Enkapsulované pankreatické ostrovčeky: možnosť zlepšenia kontroly hladiny cukru.

Igor Lacík

Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS, 18- 20. 10. 2018, Hotel Radisson Blu Carlton, Bratislava, Slovensko

V dňoch 18. – 20. Októbra bol Ing. Igor Lacík, DrSc. Pozvaným prednášateľom na 2. Kongres Slovenskej transplantologickej spoločnosti SLS. Prednášku “Transplantácia pankreatických ostrovčekov: možnosť zlepšenia kontroly hladiny cukru transplantáciou enkapsulovaných buniek” predniesol 19.10.2018 pred auditóriom špecialistov v oblasti transplantológie. Zároveň predsedal aj prednáškovému bloku “Tkanivá 2”.
www.transplant.sk
v Aktuality, Popularizácia dňa by .