Udelenie JDRF grantu

V júli sme obdržali vynikajúcu správu: projekt podaný v spolupráci s UIC Chicago (koordinátor, Prof. Jose Oberholzer vedúci projektu) a NTNU Trondheim (spoluriešiteľ) http://www.cukrovkanf.sk/jdrf-projekt/  bol podporený pre financovanie.

Už od septembra 2014 vstupujeme do komunikácie s partnermi projektu a začíname na projekte pracovať. Na začiatok septembra (2 – 9. 9.) sa naplánovalo pracovné stretnutie v Trondheime podporené UIC Chicago a nadáciou Washington Square Health Foundation (Chicago) za účasti tímov z UIC Chicago, Ústavu polymérov SAV (Igor Lacík, Filip Rázga, Lucia Uhelská a Zuzana Kroneková), NTNU Trondheim a tiež zástupcov prestížnych pracovísk z MIT a z Harward University. Cieľom diskusií bude intenzívne naštartovať výskumnú prácu smerom k transplantácii enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov do primátov.

Marcová vedecká kaviareň SAVinci

savinciv druhej vedeckej kaviarni Slovenskej akadémie vied SAVinci sa bude hovoriť o cukrovke.
Ako súvisí jej liečenie s prácou vedcov z Ústavu polymérov SAV? Môžu cukrovkárom podstatne zjednodušiť život? Hovoriť o tom bude riaditeľ tohto ústavu Igor Lacík. Ale reč bude aj o spojení vedy s praxou, zvieratách (pokusných), klamaní (imunitného systému) i o tom, či a ako sa na Slovensku darí presadiť dobré myšlienky.
Vedecká kaviareň SAVinci s hosťom Igorom Lacíkom bude v utorok 4. marca o 17.30 hod., v bratislavskom KC Dunaj (Nedbalova 3). viac o tomto podujatí na FB.