Udelenie JDRF grantu

V júli sme obdržali vynikajúcu správu: projekt podaný v spolupráci s UIC Chicago (koordinátor, Prof. Jose Oberholzer vedúci projektu) a NTNU Trondheim (spoluriešiteľ) http://www.cukrovkanf.sk/jdrf-projekt/  bol podporený pre financovanie.

Už od septembra 2014 vstupujeme do komunikácie s partnermi projektu a začíname na projekte pracovať. Na začiatok septembra (2 – 9. 9.) sa naplánovalo pracovné stretnutie v Trondheime podporené UIC Chicago a nadáciou Washington Square Health Foundation (Chicago) za účasti tímov z UIC Chicago, Ústavu polymérov SAV (Igor Lacík, Filip Rázga, Lucia Uhelská a Zuzana Kroneková), NTNU Trondheim a tiež zástupcov prestížnych pracovísk z MIT a z Harward University. Cieľom diskusií bude intenzívne naštartovať výskumnú prácu smerom k transplantácii enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov do primátov.

Podaný projekt do VUB nadácie

10.5.2014 bol do VUB nadácie podaný projekt, ktorý je zameraný na získanie podpory prebiehajúcich aktivít súvisiacich s rozvojom a testovaním polymérnych materiálov vo forme mikrokapsúl, ktoré sú vhodné pre:

  • funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov,
  • ochranu transplantovaných ostrovčekov pred imunitným systémom,
  • zabezpečenie dlhodobej funkčnosti ostrovčekov (v rádoch mesiacov až niekoľko rokov) kontrolujúcich hladinu glukózy v krvi, bez nutnosti použitia imunosupresívnych látok.

 

Podanie projektu Horizon 2020

7. mája 2014 bol odoslaný projekt v rámci výzvy Európskej únie Horizon 2020 v téme NMP 10 – 2014: Biomaterials for the treatment of diabetes mellitus. Odborný tím z Ústavu polymérov SAV participuje na tomto projekte v spolupráci s prestížnymi pracoviskami z Európy a USA. Jedná sa o podanie projektu v prvej fáze. V prípade selekcie do druhej fázy sa pripraví projekt, ktorého ambíciou sú klinické testy v priebehu niekoľkých rokov.

Nové publikácie o enkapsulácii

Prehľadový článok Advances in biocompatibility and physico-chemical characterization of microspheres for cell encapsulation (Nové poznatky o biokompatibilite a fyzikálno-chemickej charakterizácii mikrosfér pre enkapsuláciu buniek) bol publikovaný v apríli 2014 (volumes 67–68, strany 111–130)  vo významnom časopise Advanced Drug Delivery Reviews. čítaj ďalej…

JDRF projekt

3. marca 2014 bol podaný projekt pre Jouvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) pod názvom “Multicomponent microcapsules for allogeneic islet transplantation in a comprehensive, preclinical non-human primate model”, v preklade “Viaczložkové mikrokapsuly pre transplantáciu alogénnych pankreatických ostrovčekov do nehumánnych primátov použitých ako predklinický model.” čítaj ďalej…