Milí priatelia.

Práve dnes som dostal správu od jedného z vás, že podobne ako minulý rok aj tento rok v rámci 2% podielu z dane nám bude poukázaný finančný príspevok. Sme vám veľmi zaviazaní za finančnú podporu a tiež za vašu dôveru v naše snahy pomôcť diabetikom 1. typu s možnosťou kontroly hladiny cukru pomocou enkapsulovaných ostrovčekov.

Možno z času na čas sa pozriete aj na túto webstránku s cieľom zistiť, či máme niečo nové, prevratné, a či sme sa významne posunuli k cieľu. Ja osobne si túto otázku tiež kladiem neustále a snažím sa pre seba a pre vás všetkých nájsť reálnu odpoveď, kde sa náš dlhoročný výskum nachádza a kedy, a či vôbec, dospejeme k finálnemu výsledku.

Tieto otázky sú legitímne a čím viac sme v téme tým väčšiu zodpovednosť cítime pred presnými predpoveďami, kedy táto terapia bude k dispozícii. Súčasťou opatrnej odpovede je, že vo vede, a zvlášť vo výskume smerom k novým liečebným postupom, finálny výsledok je ťažko predpovedať. To čo je potrebné je maximálne profesionálne pracovať smerom k získavaniu takých dát, ktoré budú podkladom pre očakávaný pozitívny výsledok.

Chcem vás uistiť, že naša práca na tejto téme je nadmieru profesionálna a v súlade s postupmi a princípmi podobných skupín vo svete ako naša, ktoré sa zaoberajú touto témou. Každý náš pracovný deň poskytuje čiastkové alebo finálne odpovede k otázkam, ktoré sa týkajú vývoja polymérnych mikrokapsúl vhodných pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov. Ako jedna z mála skupín vo svete kriticky hodnotíme každý detail týkajúci sa vstupných polymérov použitých pre prípravu mikrokapsúl a podmienok procesu enkapsulácie, až po testovanie mikrokapsúl vo zvieratách v spolupráci s vynikajúcimi pracoviskami v zahraničí.

Po nejakej dobe opäť testujeme naše materiály v predklinickom modeli primátov. Táto práca je minimálne do septembra tohoto roku financovaná z projektu Enkapsulačného konzorcia JDRF, ktorého vedenie je v mojej zodpovednosti. Na konci roku 2018 sme pripravili projekt a získali ďalšie finančné prostriedky z nadácie Chicago Diabetes Project (http://www.chicagodiabetesproject.org/), ktoré nám umožňujú navýšiť počet primátov pre pred-klinické testovanie našich mikrokapsúl. Výsledky získané v posledných týždňoch z transplantácií mikrokapsúl do primátov poukazujú na smery, ktorými by sa mal ďalší vývoj mikrokapsúl uberať. Ukazuje sa tiež, že myší model, v ktorom naše mikrokapsuly fungujú, poskytuje len čiastočnú predikciu pre ich správanie sa v primátoch. Tieto výsledky sú získavané vďaka práci môjho tímu na Ústave polymérov SAV v Bratislave a vďaka spolupráci s pracoviskami CellTrans Inc. v Chicagu (USA), The University of Virginia v Charlottesville (USA), Ústavom makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. v Prahe a NTNU univerzitou v Trondheime (Nórsko).

Okrem práce na našich mikrokapsulách poskytujeme expertízu spolupracujúcim inštitúciám v zahraničí, medzi ktoré patria členovia Enkapsulačného konzorcia JDRF, univerzity ako MIT v Bostone a McGill v Montreali, a farmaceutická firma v Japonsku, a iní. V máji nás čakajú pracovné stretnutia v rámci Chicago Diabetes Project a tiež Enkapsulačného konzorcia JDRF k najnovším výsledkom, ktorých výstupom bude aj možné nastavenie cesty smerom ku klinickým testom.

S mnohými z vás som v osobnom kontakte. Je vám zrejmé, že naša práca je náročná a že zatiaľ nielen my ale ani nikto iný na svete nie je schopný poskytnúť riešenia zabezpečujúce kontrolu hladiny cukru transplantovanými ostrovčekmi bez podávania imunosupresív. Veríme, že náš prístup je vhodný a že bude viesť k užitočným výstupom pre liečbu cukrovky typu 1.

Dovolím si vám touto cestou ešte raz poďakovať za vašu podporu a dôveru.

Igor Lacík
vedúci projektu