Igor Lacík bol 10.6.2015 hosťom relácie Nočná pyramída

Hosťom Nočnej pyramídy bol riaditeľ Ústavu polymérov SAV, vedec Igor Lacík. Spolu s kolegami sa venuje téme diabetes – venuje sa vývoju špeciálnych kapsúl, ktoré možno čoskoro zamiešajú karty v otázke transplantácie pankreatických ostrovčekov a zlepšia tak perspektívu niektorých pacientov s diabetom.

Igor Lacík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave.  Už počas štúdií chodil na Ústav polymérov SAV ako vedecká pomocná sila.

Absolvoval stáž na univerzite v Sydney, ktorá znamenala prelom v jeho kariére a naštartovala záujem o prácu vedca v oblasti polymérnej chémie.  V roku 1994 urobili v USA prvú transplantáciu pankreatických ostrovčekov u diabetického pacienta, čo bol prelom v tejto oblasti, ktorej sa dnes Igor Lacík intenzívne venuje s kolegami na Ústave polymérov SAV.

Záznam vysielania si môžete vypočuť tu.

Igor Lacík a jeho tím Ústavu polymérov SAV v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave získali APVV projekt pre štúdium enkapsulácie pankreatických ostrovčekov.

V náročnej konkurencii sme získali projekt z Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR pod názvom Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu (akronym projektu MEREDIT, číslo projektu APVV-14-0858). Projekt je na 4 roky s finančnou podporou 220 000 Euro, plánovaný začiatok projektu je júl 2015. Tento projekt nám umožní venovať sa detailnej práci ohľadne materiálov pre enkapsuláciu ostrovčekov, nastaveniu charakterizačných techník, a využitiu rôznych prístupov, ktorých cieľom je zlepšiť prežívanie enkapsulovaných ostrovčekov. Financovaným partnerom projektu je Medzinárodné laserové centrum v Bratislave. Projekt bude mať aj odbornú podporu pracovísk spolupracujúcich v rámci Chicago Diabetes Projektu a JDRF projekte (UIC Chicago, NTNU Trondheim) a tiež zo slovenského pracoviska UNLP Košice.

Čo je nové v našej práci v marci 2015?

Vážení priatelia,

 V prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu kontinuálnu podporu rôznou formou, za kontaktovanie, diskusie, vyjadrenia záujmu a nádeje. Je to pre mňa osobne ako aj pre môj tím nesmierne významné a povzbudzujúce. Dovoľte mi, aby som vám  v tomto príspevku priblížil súčasnú situáciu týkajúcu sa našej práce.

čítaj ďalej…