…o krok bližšie ku klinike

Dňa 25. januára 2016 boli publikované dve výnimočné práce v prestížnych časopisoch Nature Biotechnology „Combinatorial hydrogel library enables identification of materials that mitigate the foreign body response in primates“ a Nature Medicine „Long-term glycemic control using polymer-encapsulated human stem cell-derived beta cells in immune-competent mice“.

čítaj ďalej…

Mikrokapsuly pre alogénnu transplantáciu enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov v predklinickom modeli nehumánnych primátov

kapsule

PMCG mikrokapsuly s vylepšenými vlastnosťami pripravené modifikovaným protokolom prípravy, určené pre testovanie v zvieracích modeloch

Polymérne PMCG mikrokapsuly slúžiace ako imunitná ochrana pre enkapsulované pankreatické ostrovčeky prešli od začiatku JDRF projektu v novembri 2014 zásadnou zmenou týkajúcou sa protokolu prípravy. Ukázalo sa, že doposiaľ používaným spôsobom prípravy sa nedosahovala  dostatočná kvalita mikrokapsúl, ktorá je daná mierou homogenity, odolnosťou voči kompresii, neprítomnosťou povrchových defektov ako sú satelity, mikroryhy, rovnomernosťou hrúbky membrány na povrchu mikrokapsúl, atď. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k modifikácii procesu prípravy PMCG mikrokapsúl z 1-krokového na 2-krokový a k využitiu nového modelu koncentrickej koaxiálnej dýzy s kónicky upravenou ihlou vyvinutej na Ústave polymérov SAV v spolupráci s fy. ThermoFluor. čítaj ďalej…

Krištáľové krídlo za rok 2015

Igor Lacík bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok 2015 v kategórii Medicína a veda http://kristalovekridlo.sk/uncategorized/pozname-nominacie-za-rok-2015/. Podkladom pre túto nomináciu boli aktivity a výsledky výskumu tímu Ústavu polymérov SAV za rok 2015 pod vedením Igora Lacíka v oblasti liečby cukrovky transplantáciou enkapsulovaných pankreatických ostrovčekov. Vyhlásenie laureátov Krištáľového krídla bude 24.1.2016.

Kongres IPITA2015 v Melbourne

Igor Lacík sa v novembri 2015 zúčastnil na kongrese IPITA2015 v Melbourne www.melbourne2015.org. Táto konferencia spája odborníkov z celého sveta z troch asociácií International Pancreas and Islet Transplantation Association (IPITA), International Xenotransplantation Association (IXA) a Collaborative Transplant Study (CTS), ktoré organizujú každý druhý rok spoločný kongres venovaný rôznym témam týkajúcich sa hlavne liečby cukrovky v prepojení na rôzne aspekty transplantácie. Na kongrese bolo okolo 600 účastníkov z celého sveta. Tento kongres bol vynikajúcim prepojením medzi experimentálnymi a klinickými výsledkami a ich súčasného stavu. Kongres bol do veľkej miery venovaný enkapsulačným technikám a zdroju buniek (ľudské, kmeňové, zvieracie). Pre enkapsulačné technológie sa v súčasnosti vidí jednoznačná potreba sledovať nielen viabilitu transplantovaných buniek a tiež ich funkčnosť. Dodávanie kyslíka pre enkapsulované bunky sa zdá byť významná podmienka pre dlhodobé prežívanie transplantovaných buniek. Z pohľadu zdroja buniek, zvieracie ostrovčeky (z prasiat) sa zdajú byť porovnateľne významným zdrojom pre súčasné experimenty (aj smerom ku klinike) ako alotransplantované bunky.

Igor Lacík komunikoval s mnohými účastníkmi kongresu dosiahnuté výsledky a stratégiu vo využití polymérnych materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov, ktoré sa riešia v rámci prebiehajúceho projektu získaného od Juvenile Diabetes Research Foundation, v rámci spolupráce Chicago Diabetes Project a tiež v rámci dlhodobých aktivít Ústavu polymérov SAV v tejto oblasti. Na kongrese sa zúčastnili aj partneri tohto projektu z UIC Chicago pod vedením Prof. Jose Oberholzera.

JDRF projekt: Update 9/2015

Riešenie projektového zámeru JDRF sa dostáva do svojej ďalšej fázy, nakoľko nám boli konzorciom prerozdelené prostriedky na ďalšie projektové obdobie. Po období útrap,  kedy sme museli optimalizovať zabehnutý protokol prípravy PMCG mikrokapsúl a boli sme nechtiac nútení dočasne pozastaviť transplantácie do opíc, sme toto úspešne preklenuli a s novým, dvoj-krokovým protokolom prípravy PMCG mikrokapsúl sme úspešne zvládli transplantácie do myší, čím sme splnili nutnú podmienku na vstup do plánovaných transplantácií do opíc. PMCG kapsuly pripravené inovovaným protokolom sa vyznačujú zlepšenými fyzikálno-chemickými a biologickými vlastnosťami, a očakáva sa od nich dlhodobá aplikovateľnosť v sérii prebiehajúcich predklinických testov.

MEREDIT: Materiály a procesy pre funkčnú enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe diabetu

Začiatkom septembra vstupujeme do iniciačnej fázy APVV projektu MEREDIT, ktorý je zameraný na vývoj nových, efektívnejších materiálov pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov predovšetkým s ohľadom na ich „neviditeľnosť“ voči imunitnému systému a zároveň na technologicko-procesné inovácie samotnej prípravy už predklinicky testovaných PMCG mikrokapsúl. Zároveň vstupujeme do nami nateraz neprebádanej témy spoločnej-enkapsulácie pankreatických ostrovčekov s biologicky a chemicky aktívnymi látkami, od ktorých sa očakáva pozitívny efekt na dlhodobé prežívanie enkapsulovaných ostrovčekov. Ambície a méty sú nastavené vysoko, no veríme, že zamýšľané inovácie opäť posunú koncept enkapsulácie pankreatických buniek bližšie k rozpoznaniu kľúčových faktorov diskriminujúcich úspech od neúspechu transplantácie a tým pádom posunú tento koncept bližšie smerom do klinickej praxe.

Igor Lacík bol 10.6.2015 hosťom relácie Nočná pyramída

Hosťom Nočnej pyramídy bol riaditeľ Ústavu polymérov SAV, vedec Igor Lacík. Spolu s kolegami sa venuje téme diabetes – venuje sa vývoju špeciálnych kapsúl, ktoré možno čoskoro zamiešajú karty v otázke transplantácie pankreatických ostrovčekov a zlepšia tak perspektívu niektorých pacientov s diabetom.

Igor Lacík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu STU v Bratislave.  Už počas štúdií chodil na Ústav polymérov SAV ako vedecká pomocná sila.

Absolvoval stáž na univerzite v Sydney, ktorá znamenala prelom v jeho kariére a naštartovala záujem o prácu vedca v oblasti polymérnej chémie.  V roku 1994 urobili v USA prvú transplantáciu pankreatických ostrovčekov u diabetického pacienta, čo bol prelom v tejto oblasti, ktorej sa dnes Igor Lacík intenzívne venuje s kolegami na Ústave polymérov SAV.

Záznam vysielania si môžete vypočuť tu.