Tok financií

Z vašich finančných darov a 2% z daní financujeme:

 1. výdavky na správu neinvestičného fondu
  webová stránka, pošta, kancelária (ročne: cca 200,-€)
 2. výdavky na účel fondu

 

2% z daní a Vašich darov sme podporili náš výskum nákupom:
prijaté v roku 2014 (za rok 2013):

 • Laboratórna lampa: 1 364,00,- €
 • Refraktometer 2414: 8 766,20,- €

z darov a príspevkov:

 • BAW 2414 RI detektor: 529,- €
 • Laboratórny turbidimeter EPA 230: 5 532,00,-€

prijaté v roku 2013 (za rok 2012):

 • HPLC pumpa: 8 745,67,- €
 • Degasser s príslušenstvom (prístroj na odstránenie vzduchu z eluentov): 3 223,20,- €

z darov a príspevkov

 • Mikroskop KAPA BM 2100 Trinokular a kamera MOTICAM 1SP: 2 005,20,- €

prijaté v roku 2012 (za rok 2011):

 • GPC kolóny: 4 020,- €

z darov a príspevkov

 • Filtre: 262,-€
 • Refraktometer: 9 350,40 €
 • Detektor: 705,- €

prijaté v roku 2011 (za rok 2010):

 • chemikálií a materiálu pre potreby výskumnej práce (napr. na prípravu mikrokapsúl): 4827,69 €