Vážení priatelia

Dovoľte mi, aby som vás po nejakom čase odmlky na webe oboznámil s aktuálnou situáciou v našich aktivitách týkajúcich sa novej liečby cukrovky. Chcem vás ubezpečiť, že náš pracovný život sa kontinuálne a naplno venuje tejto téme.

Roky 2019-2021 boli veľmi intenzívne z pohľadu vývoja polymérnych mikrokapsúl pre ich testovanie v myšiach a primátoch v spolupráci s našimi partnermi v Českej republike, v USA a v Nórsku. Táto spolupráca bola podporená zahraničnými projektami (Juvenile Diabetes Research Foundation, Chicago Diabetes Project), domácimi projektami (Agentúra na podporu výskumu a vývoja a VEGA grantová agentúra), ako aj z prostriedkov poskytnutých aj mnohými z vás pre neziskový fond Cukrovka n.f.

Naša práca zahrňovala komplexný prístup skladajúci sa zo syntézy polymérov, procesu prípravy mikrokapsúl a ich charakterizácie fyzikálno-chemických a biologických vlastností až po testovanie na pokusných zvieratách. Veľa sme sa naučili, aj keď veľa otázok zatiaľ ostáva nevyjasnených. Podarilo sa nám vyvinúť mikrokapsuly s veľmi nádejnými výsledkami v myšiach z pohľadu biokompatibility, stability a tiež imunitnej ochrany enkapsulovaných ľudských buniek, ktoré boli schopné po dobu niekoľkých mesiacov kontrolovať hladinu cukru v diabetických myšiach. Nepodarilo sa však zopakovať tieto výsledky v predklinickom modeli primátov, t.j. v modeli, ktorý je súčasťou našej stratégie pre vývoj mikrokapsúl s potenciálnym uplatnením v klinických testoch. Nezodpovedanou našou otázkou, ako aj otázkou svetovej enkapsulačnej komunity, je prepojenie výsledkov z imunokompetentných myší cez primáty na ľudí.

Výsledky z týchto prác nás nasmerovali k novým krokom, v ktorých uplatňujeme prepojenie expertíz v organickej chémii, polymérnej chémii a biológii pre definovanie nových typov enkapsulačných materiálov. Očakávame, že nové výsledky prispejú ku zlepšenej stabilite a biokompatibilite mikrokapsúl. Na tomto mieste si dovoľujem vysloviť úprimné poďakovanie mojim kolegom podieľajúcim sa na tejto práci.

Okrem týchto aktivít pokračujeme aj v iných činnostiach, ktoré súvisia s témou cukrovky. Z nich je možné spomenúť komunikáciu s diabetickými pacientami a diabetickými organizáciami (napr. prednáška pre ZO DIAZIL vo Vrátnej doline v lete 2021), vytvorenie kontaktu pre Slovensko ohľadne medzinárodnej siete INNODIA pre včasnú diagnostiku cukrovky prvého typu (https://www.innodia.eu/about-innodia/), pokračujúcu komunikáciu s niektorými nemocnicami na Slovensku k možnosti zavedenia transplantácie ostrovčekov (ktorá je dostupná v Českej republike a iných krajinách), príspevky v tlači (https://www.aktuality.sk/clanok/895198/ticha-pandemia-cukrovka), v televízii (RTVS:2, Experiment https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15377/265419), resp. v iných médiách. Tiež máme dlhodobú kontraktovú spoluprácu s významnou japonskou firmou v testovaní ich enkapsulačných stratégií.

Spôsob liečby cukrovky transplantáciou buniek produkujúcich inzulín bez nutnosti imunosupresie zatiaľ nie je k dispozícii pre pacientov nikde na svete. Desiatky akademických i firemných pracovísk, z ktorých s mnohými sme v kontakte, sa snažia o vyriešenie tejto úlohy. Našou misiou je posunúť súčasné poznanie z pohľadu biomateriálov. Tejto oblasti sa stále nevenuje dostatočná pozornosť v enkapsulačnej komunite, čo má za následok nedostatočné pochopenie mechanizmov zodpovedných za to, že sa zatiaľ nepodarilo vyvinúť finálny biomateriál vhodný pre klinické využitie.

Chceme sa vám všetkým poďakovať za vašu priazeň a dôveru a zapriať vám hlavne veľa zdravia v tejto zložitej dobe.

Igor Lacík
Odborný garant projektu